Účetnictví

Bezpečnost dat v digitálně vedeném účetnictví


Popis
Datum vydání: 21. 11. 2023

Digitální účetnictví jako efektivní metoda zpracovává účetní operace prostřednictvím softwaru a automatizace, která však nese rizika. Ta mohou zahrnovat ztrátu dat z důvodu selhání hardwaru nebo zneužití dat třetími osobami, včetně zaměstnanců. Důležité je také minimalizovat chybné zpracování dat. Aby se těmto rizikům předešlo, je potřeba identifikovat rizika, zavést bezpečné postupy, zálohování dat, správně nastavit přístupová oprávnění, školit zaměstnance a provádět pravidelné audity. Tím se zajistí bezpečnost a dostupnost účetních informací v digitálním účetnictví.

Délka: 8'10''

Autor podcastu: Ing. Josef Horák, Ph.D.
Specialista na finanční, manažerské účetnictví a využití informačních technologií v oblasti finančního řízení. Je absolventem doktorského studia v oboru Organizace a řízení podniků na Ekonomické fakultě Technické univerzity v Liberci. V současné době realizuje pedagogickou a vědecko-výzkumnou činnost na ŠKODA AUTO Vysoké škole. V rámci systému certifikace účetní profese (ICSÚ Praha) je recenzentem modulu Manažerské finance a zkušebním komisařem modulu Performance Management. Publikoval řadu odborných článků specializovaných na finanční či manažerské účetnictví a využití informačních technologií v oblasti finančního řízení podniku. Od roku 1997 podniká na základě živnostenského oprávnění, přičemž v současné době realizuje zejména konzultační a poradenskou činnost. V oblasti analýzy dat získaných z podnikových informačních systémů se zaměřuje na identifikaci potenciální defraudace ze strany zaměstnanců vůči svému zaměstnavateli.

Vydavatel: Wolters Kluwer ČR, a. s.
Obsah
  • Bezpečnost dat v digitálně vedeném účetnictví
Pravidla pro dokončení
  • Všechny lekce musí být dokončeny