Účetnictví

Autorizovaná konverze účetních a daňových dokladů


Popis
Datum vydání: 23. 10. 2023

Digitálně vedené účetnictví je velmi diskutovaným fenoménem. Při potřebě digitalizace papírových účetních a daňových dokladů existují dvě možnosti: ruční převod pomocí skeneru nebo autorizovaná konverze. Správné provedení autorizované konverze zajišťuje průkaznost digitálních dokladů, ale má i své nevýhody.

Délka: 6'59''

Autor podcastu: Ing. Josef Horák, Ph.D.
Specialista na finanční, manažerské účetnictví a využití informačních technologií v oblasti finančního řízení. Je absolventem doktorského studia v oboru Organizace a řízení podniků na Ekonomické fakultě Technické univerzity v Liberci. V současné době realizuje pedagogickou a vědecko-výzkumnou činnost na ŠKODA AUTO Vysoké škole. V rámci systému certifikace účetní profese (ICSÚ Praha) je recenzentem modulu Manažerské finance a zkušebním komisařem modulu Performance Management. Publikoval řadu odborných článků specializovaných na finanční či manažerské účetnictví a využití informačních technologií v oblasti finančního řízení podniku. Od roku 1997 podniká na základě živnostenského oprávnění, přičemž v současné době realizuje zejména konzultační a poradenskou činnost. V oblasti analýzy dat získaných z podnikových informačních systémů se zaměřuje na identifikaci potenciální defraudace ze strany zaměstnanců vůči svému zaměstnavateli.

Vydavatel: Wolters Kluwer ČR, a. s.
Obsah
  • Autorizovaná konverze účetních a daňových dokladů
Pravidla pro dokončení
  • Všechny lekce musí být dokončeny