Daně

Co musí správce daně prokázat, aby mohl doměřit daň z titulu podvodu na DPH


Popis
Datum vydání: 25.4.2023
komentář k rozsudku Nejvyššího správního soudu z 27. února 2023, čj.: 7 Afs 45/2021-57

V tomto příspěvku se vrátíme k podvodu na DPH – tentokrát se na něj podíváme z pohledu toho, co musí správce daně prokázat, aby mohl doměřit daň z titulu podvodu na DPH, respektive aby s takovým doměrkem obstál v soudním přezkumu.


Délka: 9'50''
Autor podcastu:
JUDr. Ing. Hana Skalická, Ph.D., BA
Advokátní kancelář Hana Skalická se specializuje na daňové spory a mezinárodní zdanění, dále na  právo Evropské unie, trestní právo a právo nemovitostí. JUDr. Ing. Hana Skalická, Ph.D. BA, je advokátkou zapsanou u České i Slovenské advokátní komory. V soutěži Daňař & daňová firma roku byla zvolena „Daňovou hvězdou“ pro mezinárodní daně v letech 2011, 2015, 2016 a 2018 a zároveň byla v letech 2011, 2014, 2015, 2016 a 2018 zařazena do „Daňové kanceláře snů“. Je členem International Fiscal Association, přičemž byla jmenována národním zpravodajem za Českou republiku pro roky 2013, 2014 a 2015.

Vydavatel: Wolters Kluwer ČR, a. s.
Obsah
  • Co musí správce daně prokázat, aby mohl doměřit daň z titulu podvodu na DPH
Pravidla pro dokončení
  • Všechny lekce musí být dokončeny