Právo obchodních korporací

ZOK v říši soudů: § 369 a právo kvalifikovaného akcionáře na doplnění pořadu VH (27 Cdo 3620/2020)


Popis
Datum vydání: 18. 7. 2022


Kdy je záležitost navržená kvalifikovaným akcionářem účinně zařazena na pořad valné hromady? Je již doručením žádosti navržená záležitost na pořad valné hromady doplněna a lze o ní hlasovat? Anebo je třeba, aby představenstvo o doplnění pořadu valné hromady rozhodlo a toto doplnění zveřejnilo, protože jinak o navržené záležitosti hlasovat nelze?


Délka: 10´19´´
Autoři podcastu:David Reiterman
Advokát s mnohaletými zkušenostmi z předních mezinárodních i českých advokátních kanceláří a investičních bank specializující se na oblast práva finančních služeb, transakce na kapitálovém trhu a související otázky práva obchodních korporací. Společně s Ivanem je hlavním spoluautorem knižní série Základů soukromého práva. Kromě psaní knížek a vývoje Praktického manuálu se věnuje také lektorské a přednáškové činnosti. Více viz: www.linkedin.com/in/davidreiterman/

Ivan Chalupa
Advokát trvale spolupracující s pražskou kanceláří globální advokátní firmy Squire Patton Boggs specializující se vedle korporátního práva též na oblast regulatoriky a soudních sporů. Společně s Davidem je hlavním spoluautorem knižní série Základů soukromého práva. Kromě psaní knížek a vývoje Praktického manuálu se věnuje také lektorské a přednáškové činnosti. Více viz: www.linkedin.com/in/ivanchalupa/

Vydavatel:
Wolters Kluwer ČR, a. s.
Obsah
  • § 369 a právo kvalifikovaného akcionáře na doplnění pořadu valné hromady
Pravidla pro dokončení
  • Všechny lekce musí být dokončeny