Daně

Daňová specifika zaměstnávání osob příchozích z Ukrajiny


Popis
Délka podcastu: 5'32''


Problematika zaměstnávání osob příchozích z Ukrajiny je nyní velmi aktuální téma. Pojďme si shrnout právní a daňové souvislosti pro získání základního přehledu pro případ, že budete tuto situaci v budoucnu řešit. Nejprve si přiblížíme právní povinnosti, které musí splňovat zaměstnavatel, a poté se zaměříme na problematiku určení daňového domicilu, uplatnění slev a daňového zvýhodnění.


Datum vydání podcastu: 17. 5. 2022
Autoři audio podcastu:Ing. Jan Kotala, EK Partners, s.r.o.
Daňový poradce, zakládající partner společnosti EK Partners a zároveň její jednatel. Je členem Sekce správy daní a sekce daně z přidané hodnoty Komory daňových poradců ČR. Specializací Jana Kotaly jsou zejména daňové spory a daň z přidané hodnoty. Vystudoval Vysokou školu ekonomickou a certifikovaným daňovým poradcem se stal již v závěru studií na vysoké škole. Jan Kotala také patří mezi zakladatele konference Tax Forum, které se pravidelně účastní odborníci z Generálního finančního ředitelství a finančních úřadů.

Bc. Blanka Matějíčková, EK Partners, s.r.o.
Asistentka daňového poradce v poradenské společnosti EK Partners. Současně studuje Vysokou školu ekonomickou na Fakultě financí a účetnictví, obor Zdanění a daňová politika.

Vydavatel:
Wolters Kluwer ČR, a. s.
Obsah
  • Daňová specifika zaměstnávání osob příchozích z Ukrajiny
Pravidla pro dokončení
  • Všechny lekce musí být dokončeny