Exekuční právo

Zastavování tzv. marných bagatelních exekucí


Popis
Datum vydání: 16. 2. 2022


V audio příspěvku se zaměřím na institut zastavování takzvaných marných bagatelních exekucí, který je součástí novely exekučního práva provedené zákonem č. 286/2021 Sb., s nabytím účinnosti od 1. 1. 2022.


Délka: 7'42''
Autor podcastu:JUDr. Ing. Martin Štika
Působí jako soudní exekutor v Hradci Králové a přidružený člen Právní a legislativní komise EKČR. Je současně doktorandem na Právnické fakultě ZČU Plzeň (Katedra občanského práva). Je autorem monografie Exekuce v praxi, která byla vydána v dubnu 2021.  Je spoluautorem odborné právní monografie Soudní exekuce a Komentáře Lex Covid a Komentáře chráněný účet (všechny vydané u Wolters Kluwer). V rámci 13. ročníku celojustiční soutěže Právník roku obsadil 3. místo v kategorii TALENT ROKU.

Vydavatel:
Wolters Kluwer ČR, a. s.
Obsah
  • Zastavování tzv. marných bagatelních exekucí
Pravidla pro dokončení
  • Všechny lekce musí být dokončeny