Zdarma k vyzkoušení

Nejvýznamnější změny exekučního práva od 1. 1. 2022


Popis
V audio příspěvku se zaměřím na nejvýznamnější legislativní změny exekučního práva provedené zákonem č. 286/2021 Sb., který nabývá účinnosti 1. 1. 2022.

Datum vydání: 21. 12. 2021
Délka: 8'43''

Autor podcastu:


JUDr. Ing. Martin Štika
Působí jako soudní exekutor v Hradci Králové a přidružený člen Právní a legislativní komise EKČR. Je současně doktorandem na Právnické fakultě ZČU Plzeň (Katedra občanského práva). Je autorem monografie Exekuce v praxi, která byla vydána v dubnu 2021.  Je spoluautorem odborné právní monografie Soudní exekuce a Komentáře Lex Covid a Komentáře chráněný účet (všechny vydané u Wolters Kluwer). V rámci 13. ročníku celojustiční soutěže Právník roku obsadil 3. místo v kategorii TALENT ROKU.

Vydavatel:
Wolters Kluwer ČR, a. s.

Obsah
  • Nejvýznamnější změny exekučního práva od 1. 1. 2022
Pravidla pro dokončení
  • Všechny lekce musí být dokončeny