Daně → Video podcast

Daně v marketingu


Popis
V tomto audiopříspěvku se stručně zaměříme na marketingová plnění a jejich pohled z hlediska daní z příjmů a daně z přidané hodnoty.

Datum vydání: 11/10/2021 Délka: 8'15'' Autor: Ing. Petr Kolář, Bc. Anh Duc Nguyen

Obsah
  • Úvod
  • Daně v marketingu
Pravidla pro dokončení
  • Všechny lekce musí být dokončeny