Daně → Audio podcast

Intrakomunitární pořízení zboží – opět víme víc!


Popis
V rámci případu C-855/19 G. sp. z o.o., týkajícího se povinnosti uhradit daň ihned po transakci v podobě intrakomunitárního pořízení zboží, jsme se od Soudního dvora EU dozvěděli něco, co jsme ani nečekali. Posuzoval otázku, která nemá pro český zákon o DPH valnou relevanci, a přitom vyřešil výkladovou nejasnost, o které se roky diskutuje…

Nechci vás, milí posluchači, připravit o popis polské speciální úpravy, kterou tamní zákonodárci podnikatelům připravili, proto vám převyprávím i hlavní nosnou větev případu. I ta je značně poučná – ukazuje, kam až mohou členské státy (neboli politici a finanční úředníci) mít snahu zajít za účelem vybrat DPH co nejrychleji a nejpohodlněji. Samozřejmě na úkor poctivých podnikatelů, kterých je výrazná většina.

Datum vydání: 11/10/2021 Délka: 6'39'' Autor: Ing. Tomáš Brandejs

Obsah
  • Úvod
  • Intrakomunitární pořízení zboží – opět víme víc!
Pravidla pro dokončení
  • Všechny lekce musí být dokončeny