Personalistika → Audio podcast

Blíží se kvóty na agenturní zaměstnance?


Popis
V audio příspěvku se zaměříme na aktuální návrh zákona o zaměstnanosti, kterým by měla být zaměstnavatelům uložena povinnost omezit počet agenturních zaměstnanců, kteří u nich vykonávají práci.

Datum vydání: 19/07/2021 Délka: 7'05''

Obsah
  • Úvod
  • Blíží se kvóty na agenturní zaměstnance
Pravidla pro dokončení
  • Musíte dokončit lekce "Blíží se kvóty na agenturní zaměstnance"